Obhajoba práv OZP

Název projektu: Obhajoba práv osob se zdravotním postižením

Doba realizace: rok 2011 (projekt je realizován každoročně)

Nositel projektu: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: Úřad Vlády ČR

Hlavní cíl: Cílem projektu je zlepšení prostředí pro integraci osob se zdravotním postižením do společnosti, a to prostřednictvím legislativy, spolupůsobením na dopravce a stavitele při odstraňování bariér a tlakem na veřejné instituce, aby v maximální míře spolupracovali s NRZP ČR na zlepšení života lidí se zdravotním postižením.

Stručný popis: Základní ideou projektu je prostřednictvím odborných týmů NRZP ČR, a ve spolupráci s členskými organizacemi, působit na státní správu a samosprávu, aby svojí činností přispívaly ke zlepšování života osob se zdravotním postižením. K tomu je  využívána spolupráce na tvorbě dlouhodobých plánů, připomínkování legislativy a informování veřejnosti o problematice zdravotního postižení. Projekt je realizován ve všech krajích.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Bc. Václav Krása,

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel