Cena MOSTY

cena_Mosty

MOSTY 2018

Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala 21. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

Nominace letos získali:

I. kategorie – instituce veřejné správy

 • Město Třebíč za vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava za její přínos v oblasti vzdělávání osob s poruchou autistického spektra
 • Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území celého kraje
 • Statutární město Opava za podporu projektu Opava bez bariér
 • Univerzita Pardubice za specializované pracoviště Centrum ALMA

II. kategorie – nestátní subjekt

 • AGAPO, o.p.s., za její tranzitní program a podporované zaměstnávání
 • Divadelní soubor Slunovrat za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením
 • STAVBA ROKU střední Čechy za vytvoření kategorie „Bezbariérové stavby roku“ a aktivní propagaci tématu bezbariérového přístupu budov a veřejného prostoru
 • Vltavotýnská struna, z. s.,  za pořádání benefičního festivalu Vltavotýnská struna
 • Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z. s., za vytvoření basketbalového týmu a zapojení lidí na vozíku do života sportem

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • Miroslav Čiháček za dlouholetou práci ve prospěch osob na vozíku
 • Jiří Herynek za vybudování sociálního podniku Ergotep Proseč u Skutče a podporu lidí se zdravotním postižením
 • MUDr. Otakar Malý za dlouholetou práci ve prospěch osob s kardiovaskulárním onemocněním
 • Hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša
 • Věra Fina za podporu onkologických pacientů u lékařské posudkové služby

IV. kategorie – zvláštní cena

 • Zdeněk Mandrholec za dlouholetou činnost v oblasti bezbariérového užívání staveb
 • Ladislava Morkesová za vedení Country klubu Srdíčko
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s., za osazení všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky
 • doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., a Ing. Bc. Zdenka Lima, Ph.D., za projekt "Zvýšení kvality vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci"
 • Eva Vosáhlová za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Letošní vítězové budou vyhlášeni 28. března od 15.00 hodin v Hotelu ATOM v Třebíči.

Patronkami ceremoniálu jsou letos dámy Livia Klausová a Monika Babišová. Záštitu nad 16. ročníkem převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Kraj Vysočina a město Třebíč jsou hlavními partnery 16. ročníku. Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupí zpěvák Bohuš Matuš. Partnery 16. ročníku jsou OPEL CS a program Handycars, Metropolitní univerzita Praha, Letiště Praha a Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Slavnostní udílení cen MOSTY 2018 se koná i za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

NRZP ČR začala v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY v zájmu podpory aktivit přispívajících ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v České republice. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením, letos ve čtyřech kategoriích.

Přijměte pozvání na akci. Vstup je zdarma, svoji účast však musíte písemně potvrdit do 20. 3. 2019 na e-mailové adrese .

img-133

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

 

Archiv všech ročníků ceny MOSTY:
I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy
Město Sokolov – za poskytování služby Senior Expres
Statutární město Pardubice – za projekt Revitalizace Tyršových sadů a jejich zpřístupnění osobám se zdravotním postižením
Středisko Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – za 15 let systematické pomoci pro studenty se zdravotním postižením z Masarykovy univerzity v Brně
Střední odborné učiliště Uherský Brod – za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – za přístup k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt
ALSA, z.s. – za rozvoj péče a kvality života osob s amyotrofickou laterální sklerózou
Ergotep, družstvo invalidů – za inovativní a udržitelný rozvoj zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením
Kino bez bariér MFF Karlovy Vary – za projekt Kino bez bariér
René Hajský – za projekt Novodobé sanitky
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – za 50 let práce ve prospěch osob s mentálním postižením a jejich rodin
III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – za celoživotní profesionální práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Jan Popelář – za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice
Ing. Martina Přibylová – za dlouhodobou a neúnavnou práci pro pacientské organizace a přínos pro reformu psychiatrie v České republice
Ing. Josef Závišek – za dlouhodobou práci v péči o duševní zdraví lidí se závažným duševním onemocnění a pečujících osob
Ing. Pavel Žák, CSc. – za dlouhodobou činnost v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb a samostatného pohybu osob se zdravotním postižením
IV. kategorie – Zvláštní cena
Aplikace Záchranka, z.ú. – za vytvoření aplikace Záchranka
Ing. Zdeněk Bumbálek – za bezbariérovou a plnohodnotnou komunikaci mezi osobami s postižením sluchu a slyšícími pomocí služby online simultánního přepisu mluvené řeči
Česká televize – za pořady pro neslyšící diváky a zapojení osob s postižením sluchu do natáčení takových pořadů – pořad HOPSASA
Šimon Ryšavý – za vydávání knih věnujících se problematice zdravotního postižení
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za systematické odstraňování bariér v dopravě
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel