Cena MOSTY

cena_Mosty

Ceny MOSTY si vítězové převezali 16. 3. v Hradci Králové. Už po čtrnácté. Gratulujeme!

Vítězové 14. ročníku cen MOSTY za rok 2016:

Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu a za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných.

Akciová společnost ASEKOL za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a zaměstnávání osob s handicapem.

Jan Michalík, profesor Univerzity Palackého v Olomouci, za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením.

Antonín Pokorný, manažer programu Opel Handycars, za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením formou produktových programů automobilek, které umožňují osobám se zdravotním postižením řízení motorového vozidla.

Z pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybírala 13. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole vybral vítěze jednotlivých kategorií. Letošní vítězové byli vyhlášeni 16. března v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. Patronkou ceremoniálu byla velvyslankyně ČR na Slovensku Livia Klausová. Záštitu nad 14. ročníkem převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D., a primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink. Královéhradecký kraj a město Hradec Králové byly hlavními partnery 14. ročníku a ceremoniál byl uspořádán díky jejich finanční podpoře. Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupili skupina Lokálka, zpěváci Laďa Kerndl a Radek Žalud a klavírista Petr Bazala. Vystoupení všech účinkujícíh interpretovali do znakového jazyka členové souboru Hands Dance.

Fotogalerie...

img_8435

O ceně MOSTY

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2016 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Návrhy na ocenění se podávají do konce příslušného roku na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny vždy zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

VÍTE O NĚKOM, KDO BY MĚL BÝT OCENĚN? Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY aktivity, projekt či osobnosti z vašeho okolí.

Nominační arch na cenu MOSTY 2016 a soutěžní řád ceny MOSTY 2016 ke stažení ZDE!

img-133

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

 

Archiv všech ročníků ceny MOSTY: