Cestování OZP po Jihomoravském kraji

logo-Jihomoravsky_kraj

Název projektu: Cestování OZP po Jihomoravském kraji

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: JMK056137/18/OKH

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019

Územní působnost: Jihomoravský kraj

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z rozpočtu Jihomoravského kraje

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit brožuru pro osoby se zdravotním postižením, týkající se cestování v rámci hromadné dopravy, a to včetně dopravy železniční, po městě Brně a Jihomoravském kraji. Hlavní myšlenkou je, aby OZP měly souhrnné informace, které se týkají cestování a s tím spojených překážek, získaly potřebné kontakty  a byly v dané problematice lépe orientováni. Cílem je také, aby se OZP mohly samostatně přepravovat prostřednictvím hromadné dopravy, aniž by musely využívat asistenci dalších osob, případně specializované přepravní placené služby a mohly se tak lépe osamostatnit a začlenit do běžné společnosti.

Informační brožura bude k dostání zdarma v Poradně NRZP ČR v Brně, na KÚ Jihomoravském kraje a dalších spolupracujících organizací.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel